Sedište Fakulteta za biofarming se nalazi u prekrasnom dvorcu koji je izgradio dr Hadži Janoš u periodu od 1870-1880. godine. U parku se nalaze hrastovi i platane koji su pod zaštitom države, a sađeni su neposredno pre izgradnje dvorca.

Interesantno je da je dr Hadži došao u Bačku Topolu bežeći od prisilne ženidbe u Pešti, a da bi se vrlo brzo oženio svojom izbranicom po dolasku u Bačku.

U parku dvorišta dvorca je izbušen prvi arterski bunar u ovom kraju i na ulici je bila prva javna česma. Za taj period je to veoma značajno, posebno ako se zna da je 2/3 stanovništva Bačke Topole umrlo od kolere. Dr Hadži je organizovao izolaciju bolesnog stanovništva i smatra se da je doprineo da deo stanovništva preživi.

Zajedno sa baronesom Kraj (Kray), to je ustvari grofica Ziči financirao je isušivanje močvara u Bačkoj Topoli.

Dr Hadži Janoš je rođen 1849. godine, a preminuo 1906. godine.

U ovu zgradu (dvorac) dolazili su na praksu studenti iz Pešte počev od 1895. godine.

Fakultet za biofarming

Maršala Tita 39, 24300 Bačka Topola, Srbija;

Tel./Fax:
+381 24 712 209,
+381 24 718 515,
+381 718 580;

Email:
sekretarijat@biofarming.edu.rs
dekanat@biofarming.edu.rs